BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Odamızın kurucu üyesi değerli iş adamı Hacı Mehmet Salih ŞARAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.16.01.2019

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

YENİ YILI KUTLARIZ.

YENİ YILI KUTLARIZ.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Odamızı Ziyaret Etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İl ve İlçe yönetimleri Odamız Yönetim Kurulu Osman Geliş’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette; Meclis Başkanımız Sıddık Basan ve STK temsilcileri katıldı.13.12.2018

Başkan Geliş; Ekonomi İşbirliği Toplantısı Kapsamında Bölge İş Adamları ile Bir Araya Geldi.

Başkan Geliş; İşverenlerimizin güncel sorunlarını ve yaşadıkları sıkıntılara değinerek, kurumların daha bir özverili davranmaları hususunu dile getirdi. İşverenlerimizin desteklerden daha çok yararlanmaları için iş kolu ile ilgili sunum yapan kurum müdürlerine teşekkür etti. Özellikle bütün sorunlara çözüm odaklı sıcak yaklaşım gösteren ve herzaman ulaştığımız Valimiz Sayın Mehmet Aktaş’a teşekkür ederek, saygılar sundu.

BAŞKAN GELİŞ, BİLARDO TURNUVASINA KATILDI.

Yönetim Kurulu Başkanımız Osman Geliş, İl bazında yapılan bilardo turnuvasında birinci olan Remzi Tatar’ a ödül takdim etti. Oyuncu arkadaşlara başarı dileklerinde bulundu. Başkan Geliş, Sosyal aktivitelere önem veren ve bu turnuvayı düzenleyen Faysal Kadırhan ve Murat Umaç’ a teşekkür etti.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

BAŞKAN GELİŞ, ENGELLİLER GÜNÜNE KATILDI

Başkan Geliş; Sevgi "ENGEL" tanımaz, Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiğini vurguladı, onların bu özel günlerinde değil, tüm günlerinde yanında olmamız gerektiğini belirtti.

BAŞKAN GELİŞ, REEL VE FİNANS SEKTÖRÜNÜN DİYARBAKIR BULUŞMASINA KATILDI

Başkan Geliş; İş camiamızın genel olarak bankalarla yaşadığı Kredi, Teminat ve İpotek sorunlarının bir an önce çözülmesi taleplerinde bulundu. Başkan Geliş; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ile beraber Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret ederek, Beytüşşebap Faraşin balını takdim etti.

7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU Değerli Üyelerimiz,

27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve Bir Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun 7’inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla 48/A Maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır. Kanun hükmüne göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecike faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aranan şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir. Ayrıca, 7020 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasına “Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir.” Cümlesi eklenmiştir. Söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak 24.02.2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 23.03.2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete’de tahsilat genel tebliği Seri: A Sıra No:1’ de değişiklik yapılmasına Dair tebliğ (Seri : A Sıra No:10) ile 31/03/2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmi Gazete’de uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31.05.2018 tarihli 30437 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bilahare Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesinde 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinin yerine getirilme usul ve esasları düzenlenmiştir. Belirtilen bu düzenlemelerde yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan vergi ve/veya prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır. Düzenlenmelerden yararlanacak borçlunun ; 1. Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi ve prim ödeme yükümlüsü olması, 2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannameleri ile aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet belgelerini kanuni sürelerinde vermiş olmalsı, 3. Düzenleme kapsamına giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 (bir) yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şarttır. Yapılan düzenlemelerle 01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve bir yılı aşmayan vergi, resim, harç ve vergi cezaları, sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlara uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları basit usulde uygulanacak, borçların taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak % 1,1 ila % 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecektir. Borçluların 500.000 TL ye kadar olan borçları için teminat aranmayacak, 500.000 TL’yi aşan borçlar için ise aşan kısmın % 25’i oranında teminat alınacaktır. 70220 sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği Seri : A Sıra No: 1’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri A Sıra No:10 ) ve SGK Sigorta primleri Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilirler. ÜYELERİMİZE DUYURULUR.
 
 

HABERLER

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Odamızın kurucu üyesi değerli iş adamı Hacı Mehmet Salih ŞARAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.16.01.2019 ...

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Odamızın kurucu üyesi değerli iş adamı Hacı Mehmet Salih ŞARAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ....

YENİ YILI KUTLARIZ.

YENİ YILI KUTLARIZ....

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Odamızı Ziyaret Etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İl ve İlçe yönetimleri Odamız Yönetim Kurulu Osman Geliş’i makamında ziyaret etti. Y...

VİDEOLAR

  • ŞIRNAK TANITIM FİLMİ (Kürtçe)
  • ŞIRNAK TANITIM FİLMİ (Türkçe)
  • ŞIRNAK TSO BAŞKANI OSMAN GELİŞ ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI KONUŞMASI
  • Uluslararası Hz.Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu
  • Başbakan Erdoğan. Şırnak'da Havalimanı Açılış Töreni Konuşması.
  • Şırnak Tanıtım Videosu
  • OSMAN GELİŞ ŞIRNAK TSO BŞK. TÜSİAD NTV KONUŞMASI 2
  • Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş İhracat TRT 6
  • Şırnak Ekonomisi KANAL 24 Osman GELİŞ
Tüm Videolar